Sertifikat o funkcionalnosti i postignutom kvalitetu proizvoda
ISPRAVA O INDUSTRIJSKO DIZAJNU 11419
CORRECTED INDUSTRIAL DESIGN 11419
URKUNDE ZUM INDUSTRIEDESIGN 11419